UTS » Блог » Довідник логіста

Довідник логіста

UTS – це компанія, яка спеціалізується на наданні послуг логістики та транспортування вантажів. У своїй діяльності компанія стикається з безліччю термінів та складних процедур, що об’єднують міжнародні перевезення та доставку в Україні. Тому ми розробили логістичний довідник, який містить пояснення основних термінів та понять, використовуваних в цій галузі.

Цей довідник допоможе клієнтам компанії зрозуміти та здійснити всі необхідні процедури, пов’язані з транспортуванням вантажів. Довідник містить інформацію про процедури митного контролю, документообігу та страхування вантажів.

Алфавітний показчик логістичних термінів

Акциз

Акциз – вид непрямого податку, що включається в ціну товару. Поширюється на визначене коло товарів та послуг масового попиту і предметів розкоші.

Безмитний імпорт

Безмитний імпорт – це процес ввезення товарів на територію країни без необхідності сплати митних зборів та податків. Він відрізняється від умовно-безмитного ввезення тим, що звільнення від митних платежів є безумовним і поширюється на обмежений перелік товарів, таких як предмети особистого користування громадян, недорогі подарунки, а також товари, які пересилаються в міжнародних поштових відправленнях.

Вага брутто

Вага брутто – маса товару разом з упаковкою внутрішньою (невіддільною від товару до його споживання) і зовнішньою — тарою (ящики, мішки, бочки тощо). У міжнародній практиці торгових відносин зустрічається також термін “напівбрутто”, що позначає в. б. за вирахуванням маси зовнішньої упаковки.

Вага нетто

Вага нетто – маса товару без тари і упаковки. У ряді країн при обчисленні мита до в.н. включається і маса первинної упаковки розфасованих товарів, що є невіддільною від товару до його споживання, наприклад, зубна паста в тюбику, пачка сигарет (вага “напівнетто”).

Габарит

Габарит – це фізичні розміри об’єкта, який має бути перевезений. У логістиці це може бути важливо для планування маршруту перевезення, визначення транспортних засобів та оптимальної упаковки товарів.

Договір страхування

Договір страхування – угода між страхувальником та страховиком за посередництвом агента чи брокера або без такого в рамках якої страховик зобовязується у випадку страхового події здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі на користь якої укладено договір страхування а страхувальник зобовязується регулярно сплачувати страхові внески для підтвердження укладення договору страхування страховик виділяє страхувальнику страховий поліс

Експедитор

Експедитор – працівник підприємства або організації, в обов’язки якого входить приймання вантажів, їх супровід, оформлення перевізних документів.

Експорт

Експорт – вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов’язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін. До експорту відносяться також вивіз товарів для переробки їх в іншій країні, перевезення товарів транзитом через іншу країну.

Імпорт

Імпорт – Ввезення в країну товарів, технологій, послуг, капіталу (в формі надання кредитів і позик) іноземного походження, безпосередньо з країни-продуцента або з країни-посередника для реалізації на внутрішньому ринку, а також для транзиту в треті країни. Розрізняють І. видимий (ввезення матеріальних цінностей) та І. невидимий (витрати на перевезення імпортованих вантажів, пасажирів, туризм, страхування, послуги, а також грошові перекази юридичних та фізичних осіб за кордон).

Інвойс

Інвойс – це документ, який продавець виставляє покупцеві та що містить інформацію про товар, його кількість, вартість та інші умови угоди. Це один з основних документів при оформленні митних процедур і використовується для розрахунку митних зборів та податків. У логістиці використовуються два види інвойсів – Proforma Invoice та Commercial Invoice. Перший є попереднім рахунком-фактурою, який виставляється перед відправкою товару, щоб покупець міг ознайомитися з вартістю товару та умовами угоди. Commercial Invoice виставляється після відправки товару та містить точну інформацію про продаж, включаючи кількість товару, вартість, знижки та інші умови угоди.

Логістика

Логістика – наука про управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними, фінансовими та сервісними потоками в економічній системі від місця їх зародження до місця споживання для досягнення цілей системи і з оптимальними витратами ресурсів.

Митна вартість

Митна вартість товару – вартість товару, що визначається відповідно до митного законодавства країни, та використовується при оподаткуванні товару митом, веденні митної статистики зовнішньої торгівлі та спеціальної митної статистики, а також при застосуванні інших заходів державного регулювання торгово-економічних відносин, пов’язаних з вартістю товару, включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторговельних операцій та розрахунків банків за ними, відповідно до законодавчих актів держави.

Є основою для нарахування мита, акцизів, митних зборів і податку на додану вартість.

Митна декларація

Митна декларація – заява декларантом за встановленою формою точних відомостей про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон, про їх митний режим та інші відомості, необхідні для митних цілей.

Митниця

Митниця – державна установа, що забезпечує порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів, речей та інших предметів, застосування митних режимів, стягування митних платежів, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, збір і обробку відомостей про переміщувані товари та транспортні засоби, збуджує кримінальні справи за фактом здійснення митних злочинів, здійснює дізнання та оперативно-розшукову діяльність, використовує метод контрольованого постачання, контролює виконання санітарних та карантинних правил.

Наливний вантаж

Наливним вантажем у логістиці називають вантажі, що мають рідку або газоподібну форму та перевозяться у спеціальних контейнерах, таких як цистерни. Такий вантаж може містити різні рідини, наприклад, нафтопродукти, хімічні речовини, рослинні олії, а також стислі гази, такі як пропан і бутан. Перевезення наливного вантажу потребує спеціальної техніки та послуг, а також може бути більш ефективним та екологічно безпечним при використанні спеціальних технологій, таких як системи подачі газу або вакууму. Дізнайтеся більше про доставку рідких вантажів — правила та типи транспорту.

Небезпечний вантаж

Небезпечний вантаж — це вантаж, який під час перевезення, зберігання або переміщення може становити загрозу для життя та здоров’я людей, навколишнього середовища та майна через свої особливості та властивості. Сюди входять речовини, матеріали або предмети, які можуть вибухнути, запалитися, виділяти отруйні пари. Під час перевезення небезпечного вантажу необхідно дотримуватись особливих заходів безпеки та дотримуватись правил, встановлених для даного типу вантажу.

Ордерний коносамент

Ордерний коносамент — це юридичний документ, який видано відправником отримувачу вантажу для підтвердження того, що вантаж передано перевізнику для доставлення. Він містить інформацію про вантаж, маршрут, перевізника та інші важливі деталі. Ордерний коносамент може бути використаний як доказ права на отримання вантажу та може бути переданий іншим особам шляхом його передачі (цесія). Цей документ грає важливу роль в міжнародній торгівлі та є одним з основних документів, необхідних для здійснення вантажних перевезень.

Попутний вантаж

Попутний вантаж — це вантаж, який перевозиться порожнім транспортом до або після закінчення заявки. Автомобіль направляється у ту ж саму точку або в прилеглу область. Такий вантаж допомагає економити на транспортних витратах та знижувати негативний вплив на навколишнє середовище. Детальніше про попутні вантажні перевезення в Україні.

Резиденти

Резиденти – іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні або фізичні особи, які мають постійне місце проживання (місце перебування) у даній країні. На Р. поширюються режими оподаткування та законодавчого регулювання, прийняті в даній країні.

Сертіфікат якості

Сертифікат якості – документ, що підтверджує відповідність товару показникам якості, технічним характеристикам, вимогам безпеки для життя і здоров’я людей, навколишнього природного середовища, передбаченим умовами договору. Видається підприємством-виробником або експортером. Складається в декількох примірниках, один з яких слідує разом з вантажем, а інший видається разом з рахунком та іншими документами, необхідними для оплати.

Склад

Склад – складне технічне спорудження, яке складається з численних взаємопов’язаних елементів, має певну структуру і виконує ряд функцій.

Транспортування

Транспортування – ключова логістична функція, пов’язана з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції в транспортних засобах за певною технологією.

Задати питання
Введіть своє ім'я та номер телефону. Наш менеджер
зв'яжеться з Вами найближчим часом!
Вибрати авто
Підберемо машину під ваш вантаж і відправимо її на завантаження вже через 2 години
Розрахуємо вартість перевезення вашого вантажу за 15 хвилин
Підберемо машину під ваш вантаж і відправимо її на завантаження вже через 2 години
Наші контакти
Нашу адресу
Київ, вул. Дегтярівська, 48